Ryhmät

Lippukunnan toimintaryhmät 2023-2024

Tällä sivulla on esitelty lippukunnassa toimivat ryhmät ja niiden johtajat. Ryhmät on jaoteltu tyttöryhmiin, poikaryhmiin ja sekaryhmiin. Sekaryhmässä on sekä tyttöjä että poikia. Ryhmiin, joissa lukee "täynnä", ei oteta pääsääntöisesti lisää lapsia. Muihin ryhmiin otetaan lapsia mukaan pitkin vuotta. 

Lue lisää lippukuntaan liittymisestä Pakertajaksi-sivulta.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltaja, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Sudenpentulaumat

Seikkailevat ilvekset (seka) kokoontuvat tiistaisin klo 17.30-18.45 TÄYNNÄ

Petra Heide, petra.heide(a)gmail.com

Eeva Kauppinen

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 5–15 hengen joukkue, joka jakaantuu yhdestä kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Seikkailijajoukkueet

Metsäsudet (pojat) kokoontuvat keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 TÄYNNÄ

Hannamari Kantonen hannamari.kantonen(a)gmail.com 

Kimmo Kantonen kimmo.s.kantonen(a)gmail.com 


Järvipuikot (seka) kokoontuvat torstaisin klo 17.30-18.45

Petrina Miettinen petrina.miettinen(a)partio.fi

Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tarpojavartiot

Oravat (pojat) kokoontuvat tiistaina klo 18.30-20.00

Pessi Liimatainen pessi.liimatainen(a)gmail.com

Nuutti Tolkki

Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat noin kerran kuussa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat pääasiallisesti tarpojaikäisten vartionjohtajina.


Rottapöllöt (seka) kokoontuvat noin kerran kuussa

Ohjelmajohtaja: Petrina Miettinen petrina.miettinen(a)partio.fi

Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Mount Kemerest (seka), kokoontuu noin kerran kuussa
Lauri Tolkki tolkkilauri(a)gmail.com

Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Ikäkausiohjelmia sovelletaan sisupartiolaisten tarpeiden, toiveiden ja kykyjen mukaan.

Sisuvartiot


Ketut (samoaja-ohjelma) kokoontuvat parillisten viikkojen keskiviikkona klo 17.15-18.30 Puijon kirkolla

Katri Viik, katri.viik(a)gmail.com 

Mervi Varis


Sisuliskot, (sudenpentu-ohjelma) kokoontuvat kerran kuussa lauantaisin tai sunnuntaisin

Heli Nuutinen heppu.nuutinen(a)gmail.com
Elsi Petäjä

Tiedot päivitetty 7.9.2022.